نام‌های لری برای دختران (اسم‌هاي لری برای دختران)
سری دوم نویسه‌ی « ن » نویسنده: احـد رستگار فرد - جمعه ۳ مهر ۱۳۸۸

نام

تلفظ

شرح

     

نازار

Näzär

نازپرورد - نازنین - زیبا و مطلوب

نیش ها

Niş-Hä

نوش طلب - درپی آرامش - صلح جو - کام طلب

 

 

  نظرات ()
سری دوم نویسه‌ی « م » نویسنده: احـد رستگار فرد - جمعه ۳ مهر ۱۳۸۸

نام

تلفظ

شرح

     

مانۈ

Mänu

ماه نو

مایی

Mäyy

ماهی

مویی

Moyy

ماهی

  نظرات ()
سری دوم نویسه‌ی « ل - ڸ » نویسنده: احـد رستگار فرد - جمعه ۳ مهر ۱۳۸۸

------------------


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
سری اول نویسه‌ی « ک » نویسنده: احـد رستگار فرد - جمعه ۳ مهر ۱۳۸۸

نام

تلفظ

شرح

     

کؤش طلا

Kœştә

کسی که کفش های از جنس طلا دارد.

  نظرات ()
سری دوم نویسه‌ی « ق » نویسنده: احـد رستگار فرد - جمعه ۳ مهر ۱۳۸۸

نام

تلفظ

شرح

     

قیمتی

Qimati

ارزشمند - قیمتی

  نظرات ()
سری اول نویسه‌ی « ز » نویسنده: احـد رستگار فرد - جمعه ۳ مهر ۱۳۸۸

---------------


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
سری اول نویسه‌ی « د » نویسنده: احـد رستگار فرد - جمعه ۳ مهر ۱۳۸۸

نام

تلفظ

شرح

     

دُنٍس

Donәs

دانش - علم - آگاهی

دُنا

Donä

دانا - آگاه

  نظرات ()
سری دوم نویسه‌ی « خ » نویسنده: احـد رستگار فرد - جمعه ۳ مهر ۱۳۸۸

نام

تلفظ

شرح

     

خٍرامو

Xәrämo

خرامان

خَش ها

Xaş-Hä

طالب خوشی - سعادت جو - خیرخواه - نیک خواه

خرامۈن

Xәrämun

خرامان

  نظرات ()
سری دوم نویسه‌ی « ت » نویسنده: احـد رستگار فرد - جمعه ۳ مهر ۱۳۸۸

نام

تلفظ

شرح

     

تال

Täl

تار گیسو

تایہ

Täya

نگهبان - پرستار - دایه

  نظرات ()
سری دوم نویسه‌ی « پ » نویسنده: احـد رستگار فرد - جمعه ۳ مهر ۱۳۸۸

----------------


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
سری دوم نویسه‌ی « ب » نویسنده: احـد رستگار فرد - جمعه ۳ مهر ۱۳۸۸

-----------


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
سری اول نویسه‌ی « ل - ڸ » نویسنده: احـد رستگار فرد - سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۸

نام

تلفظ

شرح

 

 

 

ڸارہَ

Ļära

بهانه گیری همراه با گریه و زاری کودک با صدای بلند

  نظرات ()
سری اول نویسه‌ی « ه » نویسنده: احـد رستگار فرد - سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۸

نام

تلفظ

شرح

 

 

 

هَمی

Hami

شخصیتی افسانه ای

هَمیل

Hamil

شخصیتی افسانه ای

هؤمیلا

Hœmeylä

زن زیبا رو - خوش رو - زیبا

همیلا

Homeylä

زن زیبا رو - خوش رو - زیبا

 

 

  نظرات ()
سری اول نویسه‌ی « ن » نویسنده: احـد رستگار فرد - سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۸

نام

تلفظ

شرح

 

 

 

نَشخی

Naşxi

نقشین - پر نقش و نگار

نَشقی

Naşqi

نقشین - پر نقش و نگار

نَشقین

Naşqin

نقشین - پر نقش و نگار

نَشمی

Naşmi

زن زیبا رو - خوش رو - زیبا

نَشمین

Naşmin

زن زیبا رو - خوش رو - زیبا

نَنومہَ

Nanoma

یادگار - خاطره خوش

نازَہ

Näza

ناز - ملوس

 

 

  نظرات ()
سری اول نویسه‌ی « م » نویسنده: احـد رستگار فرد - سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۸

نام

تلفظ

شرح

 

 

 

مٍڸی

Meļi

پرنده

مَمی

Mami

شخصیتی افسانه ای

مَمیل

Mamil

شخصیتی افسانه ای

مَڸی

Maļi

پرنده

مُرباری

Morbäri

مروارید

مُروا

Morvä

مروارید

مُرواری

Morväri

مروارید

مااَفتاؤ

Mä - aftäw

ماه و آفتاب

مندیر

Mandir

گرفتار -  منتظر -  چشم به راه - معطل - پاسوز

  نظرات ()
سری اول نویسه‌ی « ق » نویسنده: احـد رستگار فرد - سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۸

نام

تلفظ

شرح

 

 

 

قئیم خہِر

Qëyam - Xәr

خوش قدم - قدم خیر

  نظرات ()
سری اول نویسه‌ی « س » نویسنده: احـد رستگار فرد - سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۸

نام

تلفظ

شرح

 

 

 

سٍتی

Sәti

ستون ( در حالت تحبیب اصطلاحاً به معنی ستون و تکیه گاه والدین گفته می شود)

سنڱی

Sanŋi

باوقار - متین - نجیب

  نظرات ()
سری اول نویسه‌ی « ر » نویسنده: احـد رستگار فرد - سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۸

نام

تلفظ

شرح

 

 

 

رنڱی

Ranŋi

رنگارنگ - پر رنگ و لعاب

رنڱین

Ranŋin

رنگارنگ - پر رنگ و لعاب

رنڱینہَ

Ranŋi - na

رنگارنگ - پر رنگ و لعاب

ریشنا

Rişnä

روشنا - نور - روشنایی

رۈشنا

Ruşnä

روشنا - نور - روشنایی

  نظرات ()
سری اول نویسه‌ی « خ » نویسنده: احـد رستگار فرد - سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۸

نام

تلفظ

شرح

 

 

 

خاتی

Xäti

بانو - خاتون

خاتین

Xätin

بانو - خاتون

  نظرات ()
سری اول نویسه‌ی « چ » نویسنده: احـد رستگار فرد - سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۸

نام

تلفظ

شرح

 

 

 

چی دا

Či - dä

همچون مادر - شبیه مادر

  نظرات ()
مطالب قدیمی تر »
کلمات کلیدی وبلاگ ق (٢) ت (٢) م (٢) ب (٢) خ (٢) پ (٢) ن (٢) ل - ڸ (٢) ک (۱) آ - ہـ (۱) چ (۱) د (۱) ه (۱) س (۱) ر (۱) ز (۱)
دوستان من برنامه نصب خودکار فونت لری ( تنها با یک کلیک) نام‌های لری برای پسران آموزش خط و زبان لری خرم‌آباد ( خورمۈہ ) اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب